MALERFIRMA – ERHVERV
Professionel rådgivning, service og kvalitet
Vi udfører alle former for maleropgaver, -projekter samt entrepriser for både firmaer og det offentlige. Vi maler i alle regnbuens farver på hele Djursland, Østjylland og Midtjylland – også med fokus på Aarhus og Randers. Hos os er din maleropgave i trygge hænder, og du kan forvente et professionelt stykke arbejde, hvor kvaliteten og slutresultatet er helt i top.

Vi har bl.a. løst opgaver for:

 • Aaarhus Airport A/S
 • Boligforeningen B45
 • COOP Danmark
 • Dronningens Ferieby
 • DS Smith
 • Grenaa Andelsboligforening
 • Grenaa Havn A/S
 • Jyske Bank
 • Kirkens Korshær
 • Kulturhuset Pavillonen
 • Norddjurs Kommune
 • Plejehjemmet Violskrænten
 • Ree Park
 • Sostrup Slot I/S
 • Syddjurs Kommune
 • Terma Aerostructures A/S
 • VUC Djursland
 • Hornslet Skole
 • MENY

      – og mange flere….

Det forpligter at yde kvalitet.

Alle medlemmer af Danske Malermestre er derfor omfattet af Danske Malermestres garantiordning, der har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.

Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til deres forventninger, har De adgang til at indbringe sagen for Danske Malermestres Garantiordning. Garantiordningen udnævner da en uvildig syns – og skønsmand, der vurderer arbejdet. Får De medhold i Deres klage, vil fejlene blive udbedret uden omkostninger for Dem.

Vi er stolte af at kunne fortælle, at det er yderst sjældent, at der rejses garantisager over for medlemmer af Danske Malermestre. Men skulle uheldet være ude, giver Garantiordningen Dem vished for, at problemerne altid bliver løst.

I alle tilfælde er det en forudsætning for garantiordningens anvendelse at aftalen om udførelse af malerarbejde er indgået direkte mellem de ovennævnte klageberettigede og medlemmet af Danske Malermestre.

 

Hvem er dækket af garantiordningen?

Klageberettigede og dermed dækket af garantiordningen er:

• Private forbrugere, der som ejere får udført malerarbejde i egen bolig eller sommerhus.

• Private forbrugere, der som lejere eller andelshavere får udført malerarbejde i egen bolig for egen regning.

• Boligforeninger i boligudlejnings- andelsbolig- og ejerlejlighedsejendomme, der får udført fællesarbejder, når foreningen højst omfatter 10 boliger.

• Erhvervsdrivende, der for egen regning får udført malerarbejde i erhvervslokaler, der benyttes af den erhvervsdrivende selv.